ZNIEKSZTALCENIA PRZEGRODY NOSA

ZNIEKSZTAŁCENIA PRZEGRODY NOSA (Deformationes sepii nasi) Do jednej z najczęstszych wad w budowie anatomicznej wnętrza nosa należy zaliczyć zniekształcenia przegrody. Zniekształcenia przegrody nosa mogą występować pod postacią skrzywienia (deviatio), listwy (crista) lub kolca (spina). Widujemy również niejednokrotnie tzw. zwichnięcia przegrody nosa (luxatio septi nasi) w obrębie chrząstki czworokątnej oraz wrzecionowate zgrubienia. Wszystkie te wyżej wspomniane zniekształcenia przegrody nosa mogą powodować w mniejszym lub większym stopniu utrudnienie w oddychaniu przez nos. Zupełnie prostą przegrodę nosa, dzielącą jego wnętrze na dwie symetryczne jamy, widujemy bardzo rzadko zwłaszcza u mężczyzn Europejczyków. U kobiet natomiast występują zniekształcenia przegrody nosa mniej więcej trzykrotnie rzadziej aniżeli u mężczyzn. [patrz też: żeń szeń w ampułkach, enelmed warszawa, terapia behawioralna warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: enelmed warszawa terapia behawioralna warszawa żeń szeń w ampułkach