ZABURZENIA PRZEMIANY WEGLOWODANOWEJ

ZABURZENIA PRZEMIANY WĘGLOWODANOWEJ b. Przecukrzenie krwi pokarmowe, Przecukrzenie krwi spowodowane podawaniem cukru doustnie nazywamy przecukrzeniem pokarmowym (hyperglycaemia alimentaris). Po wprowadzeniu cukru drogą doustną stężenie jego we krwi zwiększa się już w pierwszych minutach, dochodząc do szczytu w 40 – 50 minucie i wyrównuje się w końcu drugiej godziny od chwili wprowadzenia cukru. Po okresie przecukrzenia krwi powstaje okres spadku zawartości cukru poniżej normy (hypoglycaemia alimentaris}, Dawka wprowadzonego cukru drogą doustną nie odgrywa większej roli, gdyż zwiększenie stężenia cukru we krwi jest w zasadzie jednakowe, zarówno po podaniu 10 – 20 g jak i po podaniu 100 – 200 g cukru, Z przebiegu reakcji narastania poziomu cukru we krwi i jednakowego jego poziomu po obciążeniu różnymi ilościami cukru można sądzić, że mechanizm przecukrzenia krwi pochodzenia pokarmowego jest związany z wątrobą. Mianowicie wątroba chwilowo zatrzymuje wchłonięty cukier, przemienia go na glikogen, po czym stopniowo oddaje cukier do krwi. Jeżeli bowiem zważymy, że we krwi znajduje się 5 g cukru, to już wchłonięcie 10 – 20 g może zwiększyć stężenie cukru we krwi do 400%. Takiego jednak stężenia nie ma nawet wtedy, kiedy tolerancja na cukier jest zmniejszona, gdyż wątroba wchłania go, po usunięciu zaś wątroby pobierają go inne tkanki. Charakter przecukrzenia pokarmowego, a więc szybkość ,wystąpienia i długość trwania przecukrzenia krwi, wysokość, na którą podnosi się poziom cukru we krwi oraz łatwość uzyskania takiego stężenia, po którym już występuje cukromocz, jest wykładnikiem zdolności ustroju do przyswajania cukru . Zmiany charakteru przecukrzenia pokarmowego są właściwe różnym stanom chorobowym, co wskazuje na chwiejność przemiany węglowodanowej. Spotykamy więc zmianę krzywej przecukrzenia po obciążeniu cukrem w nadciśnieniu, w cięższych przypadkach choroby Graves-Basedowa, w zaburzeniach czynności wątroby, awitaminozach i gorączkach zakaźnych. [podobne: tamponada nosa, poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, moje allegro obserwowane ]

Powiązane tematy z artykułem: moje allegro obserwowane poradnia gastroenterologiczna dla dzieci tamponada nosa