Rozmieszczenie cukru we krwi

Rozmieszczenie cukru we krwi Rozmieszczenie cukru w ustroju wykazuje pewne różnice nie tylko u człowieka, lecz -także u zwierząt. Cukier we krwi człowieka jest rozmieszczony dość równomiernie, czyli w krwinkach czerwonych i osoczu znajduje się w zasadzie ta sama ilość cukru . U psa zawartość cukru w krwinkach czerwonych, jest mniejsza niż w osoczu, natomiast krwinki czerwone świni; ,barana, królika nie zawierają cukru. Zawartość cukru w krwinkach czerwonych jest zależna od przepuszczalności ich otoczki i ich zdolności adsorbowania cukru. Średni stosunek zawartości cukru w krwinkach czerwonych do zawartości cukru w osoczu wynosi dla człowiek 0,71. Wahani w zawartości cukru we <= br= style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;>Przecukrzenie krwi po adrenalinie jest wynikiem zmian zawartości cukru w osoczu bez zmian zawartości jego w krwinkach czerwonych. Przecukrzenie zaś krwi, stale utrzymujące się przez dłuższy czas, wyrównuje zawartość cukru w moczu i krwinkach na wyższym poziomie. Tkanki zużywają tylko cukier osocza krwi, podczas gdy cukier w krwinkach czerwonych jest rezerwą. Również we krwi różnych naczyń, zawartość cukru nie jest jednakowa. U człowieka krew tętnicza zawiera więcej cukru niż krew żylna, we krwi zaś żylnej najwięcej cukru znajduje się w żyle wątrobowej i W żyle próżnej. Najmniej cukru znajduje się na czczo żyle bramnej, po nakarmieniu zaś węglowodanami największe stężenie cukru znajdujemy w żyle bramnej, a znacznie mniejsze w innych żyłach. [hasła pokrewne: okulista po angielsku, olx orneta, olx papugi ]

Powiązane tematy z artykułem: okulista po angielsku olx orneta olx papugi