OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI

OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI (PANCREATITIS ACUTA) Przyczyny. Ostre zapalenie trzustki może powstać w trzustce przedtem zdrowej (pancreatitis acuta primitiva) lub wikłać istniejącą już chorobę trzustki, zwłaszcza jej martwicę (pancreatitis acuta secultdaria). Ostre zapalenie trzustki wywołują najczęściej zarazki chorobotwórcze, zwłaszcza pałeczki okrężnicy, rzadziej gronkowce, paciorkowce, pneumokoki i inne bakterie. Drogi, którymi bakterie dostają się do trzustki. Od zjadliwości bakterii i od stopnia oporność trzustki na zakażenie zależy, czy rozwinie się zapalenie i w jakiej postaci będzie ono przebiegać: prostej, ropnej czy też ropowiczej. O częstości występowania prostego zapalenia trzustki (pancreatitis acuta simplex) sądzić trudno, gdyż bywa ono przeważnie nie rozpoznane. Zapalenie ropne trzustki (pancreatitis ącuta purulenta) zdarza się na ogól rzadko, najczęściej między 41 a 50 rokiem życia. W materiale sekcyjnym Karola Chodkowskiego na 18610 sekcyj było tylko 27 przypadków (0,14%) spraw ropnych W trzustce, przy czym ropne zapalenie było prawie jednakowo częste u mężczyzn i u kobiet. Wywód chorobowy. Badania doświadczalne Eppingera przemawiają za tym, że proste zapalenie trzustki jest zapaleniem surowiczym, którego początek cechuje zwiększenie przepuszczalności naczyń włoskowatych dla osocza, obfitującego w białko, wskutek toksycznego ich porażenia. Wiedzie to do niedokrwienia miąższu trzustki z następową martwicą komórek miąższowych, a w razie częściowego zniszczenia ściany naczyń włoskowatych także do wybroczyn. W lekkich przypadkach sprawa chorobowa może się cofnąć, natomiast w cięższych z wydalonego z naczyń włoskowatych do przestrzeni tkankowych osocza obfitującego w białko. Z resztek obumarłych komórek może powstać młoda tkanka łączna, przeistaczająca się stopniowo w tkankę łączną bliznowaciejącą. Jest to zejście ostrego zapalenia trzustki w zapalenie przewlekłe. [przypisy: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, enelmed warszawa, osteoprotegeryna ]

Powiązane tematy z artykułem: enelmed warszawa osteoprotegeryna uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych