Jezeli zespalamy przelyk z petla jelita czczego

Jeżeli zespalamy przełyk z pętlą jelita czczego, (zespolenie koniec do boku) zachodzi często konieczność uruchomienia pętli; w takim przypadku Sweet przecina jedną z głównych gałęzi tętnicy krezkowej górnej wraz z odpowiednią żyłą w pobliżu jej odejścia od pnia głównego, wydłużając krezkę bez uszkodzenia arkady naczyniowej. Żeby zapobiec zastojowi zawartości w pętli połączonej z przełykiem, tworzymy dodatkowo przetokę pomiędzy ramionami tej pętli (sposób Brauna), tuż powyżej otworu w krezce (jejuno-jejunostomia). Po zaszyciu rany sączkujemy (p, rozdział poprzedni) jamę opłucnową zanurzając końce rurki gumowej w naczyniu z wodą; jeżeli po 3 dniach brak objawów zapalenia opłucnej, usuwamy cewnik gumowy z klatki piersiowej, a w razie przedostania się do jamy opłucnej powietrza, aspirujemy je natychmiast. [hasła pokrewne: moja dziewczyna wychodzi za mąż cda, perforatio tecta, olx papugi ]

Powiązane tematy z artykułem: moja dziewczyna wychodzi za mąż cda olx papugi perforatio tecta